Gud ønsket å kommunisere slik at alle kunne forstå ham.