Jeg nøler derfor ikke med å trekke vitenskapelige konklusjoner ut fra Bibelen, der det er berettiget.