Har kvantekosmologi forklart universets tilblivelse og hvorfor det er her? Ikke i nærheten engang.