Har rasjonalisme i moralske spørsmål gitt oss forståelse av hva som er godt, hva som er rett og hva som er moralsk? Ikke i nærheten engang.