Har sekularismen i det forferdelige 20. århundre vært en kraft for godhet? Ikke i nærheten av å være i nærheten engang.