Finnes det en smal og undertrykkende ortodoksi i tanke og mening innenfor vitenskapen? Ganske nær sannheten.