Vi trenger å ta teologien tilbake inn i kirken, akademia har beviselig vært et svært utrygt sted for Bibelen. Den har blitt herjet med, vi trenger å ta den tilbake.