Hvor overmåte flott er det guddommelige verk av den beste og største kunstner.