Dessutan veit me i dag at universet ikkje vert skapt i løpet av seks dagar, slik det står i 1 Mos 1.