Slik en blind mann ikke har noen ide om farger, slik har heller ikke vi noen ide om måten Gud vet og forstår alle ting.