Jo mer jeg studerer naturen, desto mer beundrer jeg Skaperens verk.