Ukritisk respekt for autoriteter er sannhetens største fiende.