Det finnes en del kristne som synes å mene at den som skal finne Guds vilje må koble ut forstanden. De er på villspor. En sunn Herrens disippel vil – tvert imot – som oftest finne Guds vilje gjennom å spørre hva Guds ord sier om situasjonen eller spørsmålet, og bruke vettet for å korrigere livet etter Guds ord.