Bibelen er ikke en vitenskapelig lærebok, men siden den er Guds åpenbarte ord, forteller den oss sannhet om den samme objektive virkeligheten som vitenskapen studerer