Har du vært på fossiljakt? Et godt sted er Steilene i Oslofjorden. En gang fant min datter en slags reke som hadde død og blitt til stein. Fossiler av sjødyr finnes overalt i Norge og i hele verden. Har du hørt at fossiler er veldig gamle? At det tok millioner av år å lage dem? Kan det være sant? La oss tenke litt.

Når fisk dør i dag, blir de til fossiler? Nei, de gjør ikke det. Døde fisk råtner og stinker. Noen flyter og blir spist av fisker og fugler. Andre synker ned og blir spist av bakterier. De smuldrer bort. Vi ser vel ikke noe teppe av døde fisk på havbunnen som venter på å bli forandret til stein?

Raske fossiler

Så hvordan ble det til at vi finner så mange fossilfisker begravet i stein? Hva skjedde? Begravelsen må ha funnet sted veldig raskt: Noen fisk er blitt til stein midt i frokosten, med maten ut av munnen!

Vi finner døde fisk noen ganger dypt nede i fjell og andre ganger høyere opp. Steinlagene må ha vært våte og myke i begynnelsen som en sølepytt. Da fisken ble begravet, ble steinen rundt fisken hard veldig fort.

Fossiler under vann

Fjell med fossiler er leire som er avsatt av vann. Når? La oss være detektiver. For at noe skal bli til stein må det skje veldig fort, og under enormt press med de riktige kjemikalene blandet inn. Vi finner fossiler over hele jorden. Så hva kan det bety? Bare en ting: Noas flom!

Da kilder dypt i jorden brøt fram (1.mosebok 7:11), var det vulkanutbrudd, jordskjelv og tsunamier. Jorden ble ristet så fjell falt ned og nye fjell og verdensdeler steg opp. Store vannmasser med kjemikalier gjorde fisk og dyr til stein. Hvorfor gjorde Gud det?

Regnbuen er et symbol

Gud skapte en god jord i begynnelsen. Alle var venner. Dyrene spiste bare planter. Men så gikk det galt. Adam og Eva hørte på slangen og gikk imot Gud. Da ble alle uvenner. De ble voldelige. Sykdom og død kom inn. Gud måtte vaske bort alt som var dumt. Han ville gjøre jorden ren og rettferdig igjen.

Gud reddet dyrene (han og hun) sammen med Noah så at det kunne bli en ny start. Etter storflommen kom regnbuen som et symbol på den nye verden. En dag skal Jesus komme tilbake for å lage en ny himmel og jord som skal være like fine som Edens hage var i begynnelsen. Minst. Enda bedre.

Oppstandelsens dag. Den kan vi glede oss til.

 

Sang av Buddy Davis:

Hvis det virkelig var en global flom, hvor er beviset da? Billioner av døde ting, begravet i stein, ja, avsatt av vann, ja, over hele vår jord.

På engelsk: If there really was a worldwide flood, what would the evidence be? Billions of dead things, buried in rock layers, laid down by water, all over the earth.

 

_____________

Denne artikkelen er en del av våre artikler spesielt tilpasset barn og unge. Du kan lese mer for barn og unge under vår avdeling SKAPERGLEDE.