Vi vet at dinosaurene eksisterte fordi vi finner fossiliserte skjelett begravd i sedimentære bergarter over nesten hele jorden. Disse blir ofte datert til å være svært gamle. Dinosaurene levde ifølge evolusjonslæren i en periode fra 230 til 65 millioner år siden.

Det er ingen tvil om at dinosaurene har levd. Spørsmålet er når de levde. Var det for millioner år siden eller har de levd side om side med menneskene? 1Mos 1:24-25 sier at landdyrene ble skapt på den sjette skapelsesdagen, samme dag som Adam og Eva. I følge Bibelen må dinosaurene altså ha levd side om side med mennesker.

Fossilene av dinosaurene blir funnet i sedimentære bergarter som i all hovedsak har blitt dannet under vann. Funnene av disse fossilene kan forklares med ulike oversvømmelser og katastrofer gjennom millioner av år, men de er også forenlige med at de fleste av fossilene døde i en storflom av bibelske proporsjoner. Ulike tolkninger av funnene henger som regel sammen med det verdensbildet man har som utgangspunkt.

  • LES MER om radiometriske dateringsmetoder HER

Selv om et bibelsk perspektiv vil knytte fossilene til storflommen er det lite trolig at alle dinosaurene døde ut da. Med i arken hadde Noah to dyr (minst) av hvert slag. Det betyr mest sannsynlig at også dinosaur-slagene har blitt med arken, og levd videre i den nye verden.

Når vi spør om Bibelen sier noe om dinosaurer er det imidlertid viktig å vite at selve ordet «dinosaur» ikke ble oppfunnet før Sir Richard Owen brukte det i 1841. Vi finner det derfor naturlig nok ikke i Bibelen, og altså heller ikke i noen annen litteratur fra før 1840 tallet.

I Jobs bok i Bibelen leser vi derimot om to spesielle skapninger med de spesielle navnene Behemot og Leviatan. Disse er beskrevet i detalj i Job 40:10 – 41:25. Beskrivelsene passer dårlig på nålevende dyr, men ganske godt på enkelte av dinosaurene:

  • Se på Behemot, som jeg har skapt likeså vel som deg. Den eter gress som en okse. Se for en kraft den har i hoftene, og hva styrke den har i bukmusklene! Den gjør halen stiv som en seder. Senene på dens lår er knyttet fast sammen. Knoklene er som kobberrør, og ben har den som jernstenger. Den er den ypperste av Guds skapninger, av sin skaper fikk den sitt sverd. Job 40:10-14

Noen bibeloversettelser sier at Behemot er en elefant eller flodhest, men dette er lite sannsynlig. Halen til Behemot blir sammenlignet med et sedertre. Sedertreet er et stort tre, mens flodhester og elefanter har veldig små haler.

Om Leviatan sies det:

  • Jeg vil ikke tie om dens lemmer, om dens store styrke og dens fagre bygning. Hvem har dratt dens kledning av? Hvem tør komme innenfor dens dobbelte rad av tenner? Hvem har åpnet dens kjevers dør? Rundt om dens tenner er redsel. Job 41:3-5
  • Når den nyser, stråler det fram lys. Dens øyne er som morgenrødens øyelokk. Bluss farer ut av dens gap, gnister spruter fram. Fra dens nesebor kommer røk som av en gryte som koker over siv.Dens ånde tenner kull i brann, og luer går ut av dens gap. Job 41:9-12
  • Når den hever seg, gruer helter, av redsel mister de sans og samling. Rammes den med sverd, så biter det ikke på den, heller ikke lanse eller pil eller kastespyd. Den akter jern som strå, kobber som ormstukket tre. Job 41:16-18
  • Det er ikke noe på jorden som er herre over den, den er skapt uten frykt. Den ser ned på alt som er høyt. Den er konge over alle stolte dyr. Job 41:24-25

I kulturer over hele verden er det legender og fortellinger om drager. Dette finner vi igjen også i en del gammel litteratur slik som Snorres kongesagaer. Det kan selvsagt være en del fantasi i disse historiene også, men det kan også være en kjerne av reelle hendelser som ligger bak. Kanskje dinosaurene levde med mennesker, men at de i tiden før 1841 ble kalt drager? Hvis folk før i tiden var kjent med dinosaurer, og kalte dem drager, så er de interessant å se at Bibelen også har slike henvisninger.[1]

  • Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden, og han hadde to horn som et lam og talte som en drage. Åp 13:11

Det er merkelig at Johannes bruker stemmen til dragen for å beskrive hvordan dyret talte, hvis ikke Johannes trodde at drager fantes.

Et annet eksempel er Jes 27:1:

  • På den tiden skal Herren med sitt sverd, det hårde og store og sterke, hjemsøke Leviatan, den raske dragen, og Leviatan, den buktende dragen, og han skal drepe uhyret som er i havet. Jes 27:1

Her ser vi nye beskrivelser av Leviatan som en drage. Det virker sannsynlig at Jesaja her snakker om et «sjøuhyre» som virkelig fantes, og at han bruker dette kanskje som et bilde på makter som står i fiendskap til Gud.

Det er altså ikke så rart at akkurat ordet «dinosaur» ikke står i Bibelen. Likevel finner vi referanser til ukjente, store og fryktinngytende dyr, der beskrivelsene kan passe på noen av dinosaurene. Og det samme er altså også tilfellet i annen gammel litteratur.

 

Artikkelen er et bearbeidet utdrag av boken «Skapelse og/eller evolusjon – Hva sier Bibelen» Hermon 2014

Forfattere: Andreas Årikstad, Jogeir Lianes, Samuel Årikstad

[1] Bibelens grunnspråk bruker greske og hebraiske ord, som gjerne blir oversatt til drage. Det greske ordet er «drakon» og er dermed også opphavet for vårt «drage»