En fjellstø tro hos evolusjonære geologer har blitt grundig tilbakevist ved publiseringen av banebrytende forskning i Grand Canyon, utført av geolog Dr. Andrew Snelling fra Answers in Genesis (AiG).

Dr. Snelling  er en vitenskapsmann med de høyeste kvalifikasjoner. Han har brukt mer enn fire år på å studere steinlag i fjellveggene i Grand Canyon i Arizona, spesielt der steinlagene ikke ligger flate, men er bøyd. Han har nettopp offentliggjort sine fantastiske funn i det fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftet Answers Research Journal. Forskningen hans hjelper til med å bekrefte en rask dannelse av de massive lagene og motsier troen på at de ble dannet over millioner av år, slik det vanligvis aksepteres av geologer. Hans dyptgående vitenskapsartikkel finner du på https://answersingenesis.org/geology/rock-layers/petrology-tapeats-sandstone-tonto-group/

Bevis på Noahs flom?

Gjennom Grand Canyon dukker det opp tykke steinlag som er jevnt bøyd (noen nærmer seg å være i rett vinkel – se bildet). Dr. Snelling bemerker: «Normalt kan ikke fast stein bøyes uten å brytes. Dette gir oss bare to alternativer for å forklare bøyningen. Enten var steinlaget bøyd mens det fortsatt var mykt, kort tid etter at det ble avsatt av vann, eller etter at laget var helt herdet, ved at det ble bøyd av trykk som gjorde berget plastisk, som plastelina. Geologer som tror at lagene ble lagt ned over millioner av år, aksepterer det siste alternativet.

Den massive folden i Carbon Canyon, med fjelldelen bøyd i 90 grader (legg merke til personen i bildet for skala).

Dr. Snelling påpeker at dersom herdet stein skal bøye seg uten å brekke, må den gjennomgå metamorfe endringer i mineralinnholdet og strukturen, inkludert på mikroskopisk nivå. I begynnelsen av forskningen hans var spørsmålet dette: Er det noen bevis for at den harde bergarten i de bøyde lagene hadde gjennomgått en metamorfose?

Dr. Snelling undersøkte prøver fra to fremtredende folder i Grand Canyon. Forskningen hans konkluderte: “Ved å sammenligne Tapeats sandsteinsprøvene fra foldene med andre Tapeats sandsteinsprøver som ligger langt fra foldene, har det ikke skjedd noen metamorfose. Derfor bekrefter vårt fireårige forskningsprosjekt at disse steinlagene ble bøyd mens de fortsatt var myke, etter rask avsetning. ” Dr. Snelling konkluderer også med: «Dette er et sterkt bevis på at steinlagene ble lagt ned under en massiv flom og deretter bøyd før noen av lagene var herdet.» Dr. Snelling antyder at dette beviset er i samsvar med virkningene av Noahs flom og konsekvensene av det.

Observerbar vitenskap

Det «uniformitære» argumentet – nemlig at lagene av stein (eller «strata») ved enorme kløfter som Grand Canyon ble lagt ned over millioner av år – har blitt kraftig utfordret av denne grunnleggende studien av bergarter som Dr. Snelling samlet inne i Grand Canyon.

Problemet for de som argumenterer for at lagene tok millioner av år å forme er dette: Hvordan kunne disse harde lagene, som visstnok ble bøyd 450 millioner år etter at de ble dannet, ikke brekke under bøyeprosessen? Dr. Snelling erklærer: «Observerbar vitenskap forteller oss at steinlag må være myke når de bøyer seg. Hvordan var det mulig, i løpet av de antatte 450 millioner årene,  at steinlagene kunne forbli myke helt til de ble bøyd? ”

Ken Ham, administrerende direktør og grunnlegger av AiG, uttaler: “Dr. Snelling sin forskning bekrefter det som burde være åpenbart for alle geologer: slike bøyde lag må ha blitt dannet relativt raskt før de tykke steinlagene herdet. Det er et stort slag mot den geologiske tenkningen som har regjert i mange år. »

Dr. Snelling, som har sin doktorgrad i geologi fra en av verdens ledende institusjoner, University of Sydney, har lenge erkjent at mer forskning innen geologi har vært nødvendig for å forklare dannelsen av de massive lagene som er oppdaget i kløfter rundt om i verden – og om de kunne forklares katastrofalt (f.eks. massiv flom) i motsetning til dogmet om uniformitet over millioner av år. (Argumentene for en global flom, inkludert fra Dr. Snelling sine tiår med forskning, presenteres på AiGs attraksjoner, Ark Encounter og Creation Museum.)

Å bøye fjell, og å bøye menneskers vilje

Evolusjonistenes historie om dannelsen av Grand Canyon i Nord-Arizona er at steinlagene ble lagt ned over svært lang tid. Deretter ble kløften skåret ut gjennom lagene over millioner av år av de langsomme erosjonskreftene i Colorado elven. På grunn av deres dogmatiske tenkning, prøvde tjenestemenn og akademikere knyttet til Grand Canyon nasjonalpark å forhindre Dr. Snelling i å gjennomføre denne studien, og uttrykte forakt i lekkede e-poster for hans kristne tro og bibelske syn på virkeligheten. En advokatgruppe tok saken og fremla klare og dokumenterbare bevis på diskriminering ved å nekte en tillatelse til grundig forskning av de bøyde lagene. Justis- og innenriksdepartementene var enige i dette, og Grand Canyon nasjonalpark måtte endre sin beslutning og utstedte Dr. Snelling en forskningstillatelse som gav ham større muligheter enn han opprinnelig søkte om. I 2017 rapporterte internasjonale medier at Dr. Snelling endelig mottok forskningstillatelsene han først ba om fra parken i 2014, slik at han kunne fortsette feltarbeidet inne i kløften.

Forskningsbakgrunn

Dr. Snelling samlet steinprøver på en forskningstur gjennom Grand Canyon i august 2017 for å undersøke tilstanden til de bøyde lagene i kløften. Dr. Snelling uttalte: “Tapeats-sandstein er en formasjon 30–100 meter tykk som tydelig vises i veggene i Grand Canyon i omtrent 500 kilometer. Erosjon av de underliggende prekambriske grunnbergartene produserte det som er godt kjent i geologiske kretser som «The Great Unconformity», som Tapeats-sandstein ble avsatt på. «The Great Unconformity» er det spor av på flere kontinenter.

Dr. Snelling la til: «Det mineralogiske innholdet, teksturen, sedimentære strukturer, kontinental skala på avsetninger, paleostrømretninger som samsvarer med kontinentale mønstre, og til og med spor og funn av virvelløse dyr, indikerer raske begravelser og er i samsvar med den katastrofale erosjonen av «The Great Unconformity» nær oppstarten av den globale flomkatastrofen, for bare rundt 4350 år siden.»

Dr. Snelling er medlem av åtte profesjonelle geologigrupper. Et av hans tidligere forskningsprosjekter inkluderte en studie ved Koongarra-uranforekomsten i Australia. Dr. Snelling er også forfatteren av to-binds serien «Jordas Katastrofale Fortid» og hundrevis av artikler om geologi.

For å lese Dr. Snelling sin artikkel, gå til: https://answersingenesis.org/about/press/2021/06/23/creation-research-grand-canyon-published/