Syndefallet forbindes nok av de fleste kristne med Edens hage. Nærmere bestemt de første menneskene som var ulydige mot Gud. Som en følge av dette fallet ble død, synd og annen elendighet en del av livet.

Artikkelen er del av serie med tema «STOLT». Først utgitt i magasinet SKAPER mai 2022.

Jesus kom til jorden for å rette opp i dette og tilby frelse til alle som vil ta imot. Og Jesus ofret ikke livet sitt for å rette opp i noe som egentlig ikke har skjedd i det hele tatt. Han ble løsningen på et helt reelt problem som har funnet sted.

Men det var faktisk et syndefall før dette, i den åndelige verden. Satan, og det vi betegner som ondskapens åndehær, var en del av Guds gode skapning. Og av de små innblikkene Bibelen gir oss, er det grunn til å tro at han som i dag myrder, stjeler og ødelegger, en gang hadde en alle tiders plass ved Guds side.

Bibelens vitnesbyrd om fortiden er at Gud skapte himmelen, jorden, havet og alt som er i dem på seks dager og hvilte den syvende (2 Mos 20,11). På den syvende dagen var alt overmåte godt (1 Mos 1,31). Det rimer dårlig med at ondskapens åndehær er på ferde.

Menneskene levde sannsynligvis en god stund i Edens hage før de falt i synd. Hvor lenge vet vi ikke. Vi får vite at Adam var 130 år gammel da han ble far til Set (1 Mos 5,3). Før det ble han far til både Kain og Abel, og de guttene levde heller ikke i Eden. Menneskene må altså ha falt i synd en eller annen gang etter historiens syvende dag og før Adam ble far til de nevnte.

I denne hagen ble menneskene fristet av Satan, som nødvendigvis må ha falt før det. I profeten Esekiel 28 får vi et lite avsnitt om en som «var i Eden, Guds hage». De eneste som har vært der, er Adam, Eva og en til som Esekiel beskriver på følgende måte, da «Herrens Ord kom til ham»:

Du var en salvet kjerub med dekkende vinger … Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet misgjerning i deg. Ved den omfattende handelen ble du fylt med vold i ditt indre, og du syndet. Som vanhelliget stengte Jeg deg ut fra Guds berg. Jeg lot deg gå fortapt …
Es. 28,14-16

Hva var årsaken til dette fallet i åndeverden, som også Jesaja spanderer noen ord på i sitt 14. kapittel?

For det er du som har sagt i ditt hjerte: Til Himlene vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil sitte på forsamlingens berg, på sidene lengst mot nord. Jeg vil stige opp over skyenes tider, jeg vil bli lik Den Høyeste.
Jes. 14,13-14

Tenk at dette er en hendelse Jesus selv var øyevitne til:
Jeg så Satan falle ned fra Himmelen som et lyn. (Luk 10,17). Gjennom alle tider har noen ønsket å ta Guds plass. Det ser vi også i vår tid. Nå er det mennesker som vil ta den plassen selv, med alt det innebærer.

Jeg er takknemlig for at jeg har satt min lit til den ene sanne Gud. Han som en dag skal komme igjen, hente sine hjem og sette alt tilbake i rette stand – slående likt slik det var i begynnelsen.


Les flere artikler i temaet STOLT, tidligere artikler fra temaet VANN eller andre temaer om vår SKAPER