Med alt Moses hadde vært med på, hadde vi enkelt unnet ham å lede Israelsfolket inn i det lovede land. Men Guds store frelsesplan er alltid større enn enkeltmennesker, uansett navn og CV.

Artikkelen er del av serie med tema «VANN». Først utgitt i magasinet SKAPER mai 2022.

Moses hadde vært en stor leder for Israelsfolket. Det var han som ledet folket ut av Egypt og gjennom tiden i ørkenen. Han mottok de 10 bud fra Gud, og kan enkelt oppsummert sies å være en slags mellommann mellom Gud og Israelsfolket.

Israels posisjon som et unikt folk på denne jord, blir synlig flere ganger gjennom Mosebøkene under Moses’ ledelse. «For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt for at du skal være Hans eiendomsfolk framfor alle folkeslag på jordens overflate. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk … men fordi Herren elsker dere, og fordi Han ville holde den ed Han hadde sverget deres fedre …» (5 Mos 7,6-8)

Vi går inn i fortellingen der slavetiden i Egypt hører fortiden til, og Israel er på vei til det landet som Gud, gjennom Abraham, lovet denne slekten. Ved slutten av Moses’ jordiske liv, hadde de endelig nådd grensene til det lovede land. I slutten av 5. Mosebok fører Gud Moses opp på en høyde med god utsikt. «Dette er det landet som Jeg tilsverget Abraham, Isak og Jakob, da Jeg sa: Til din ætt vil Jeg gi det. Nå har jeg latt deg se det med dine egne øyne, men du skal ikke få dra inn dit.» Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moablandet, etter Herrens Ord.» (5 Mos 34,4-5)

Gud ser det store bildet

I menneskers øyne kan det kanskje virke urettferdig. Den store Moses skulle ikke få sin parademarsj inn i det lovede land. Dette kom ikke overraskende på Moses. Blar vi tilbake til 5. Mosebok 3, får han sin skjebne beseglet allerede der: «… Se det med dine egne øyne, for du skal ikke dra over denne Jordanelven. Men befal Josva, sett mot i ham og styrk ham! For han skal dra over foran dette folket …» (5 Mos 3,27-28).

Guds store frelsesplan vil alltid handle om mer enn deg og meg. Noen blir store navn blant oss, og får oppleve mye som synes. Andre mindre. Guds plan gjennom historien har alltid handlet om mer enn enkeltpersoner. Abraham fikk budskapet, Moses var med på reisen og Josva fikk innta landet.

Gjennom kapittel 3 i Josvas bok gjør Herren igjen et under med vannet som står i veien. Israel som folk, alle 12 stammer, med paktsarken, går gjennom Jordanelven på bar bakke og setter kursen mot byen Jeriko – under Josvas ledelse.

Historien om dette Israelsfolket handler ikke om Abraham, Moses eller Josva. Det handler om en fortapt menneskeslekt, som trenger en frelser. Den allmektige himmelens og jordens Skaper har brukt Israel til nettopp dette. De tilveiebrakte frelseren som skulle komme til vår jord og rette opp i det som gikk galt i Edens hage. Hele veien med ett mål for øyet: Din og min frelse!

Les flere artikler i temaet VANN