Hvem kan gå på vannet? Svaret er ikke like opplagt. De fleste kan det – i hvert fall på vinteren. Vann er ett av stoffene som Gud har skapt med de utroligste egenskapene. Ikke bare er vann den perfekte drikken for mennesker og dyr. Det er også det plantene lever av og det miljøet som fisk og andre sjølevende skapninger trives best i. Vann er livsviktig og egenskapene til vann er livsviktige for alt liv.

Artikkelen er del av serie med tema «VANN». Først utgitt i magasinet SKAPER mai 2022.

Også naturlovene er skapt av Gud. Frysepunktet og kokepunktet til vann er viktige. Vann kaldere enn 0oC går over i fast form og over 100o blir vannet til damp. Men i motsetning til de fleste andre stoffer blir ikke vann tyngre jo kaldere det er. Vann er tyngst ved 4 plussgrader. Hvorfor det? Prinsippet er genialt. Dersom det kaldeste vannet alltid hadde sunket til bunns ville innsjøer fryst fra bunnen og opp. Da ville livet i sjøen fått store problemer. I stedet bevares miljøet i vannet i stabile 4 grader gjennom vinteren, mens overflaten fryser til slik at du og jeg kan benytte den til nødvendige transportetapper og hugge hull i isen for å fiske og få til livets opphold også vinterstid. Guds tanker er langt over våre!

Vannets egenskaper

Genesaretsjøen fryser ikke til! Da Jesus gikk på vannet var det intet mindre enn et under. Gud, som skapte vannets egenskaper, har selvsagt heller ingen problemer med å både utnytte dem og omgås dem, om han ser det tjenlig. Gud er allmektig og kan når som helst bryte naturlovene han har skapt. Gud kan egentlig gjøre hva han vil. Derfor er det en passende konklusjon som kommer i vers 33 der disiplene erkjenner at «Sannelig, du er Guds Sønn!».

«Men de som var i båten, kom og falt ned for ham og sa: Sannelig, du er Guds Sønn!» Matteus 14:33

Faktisk var det ikke bare Jesus som gikk på vannet. Peter også var utpå. Selv om han både erfarte å synke og å bli reddet av Jesus, fikk han like fullt erfare å gå på vannet, sammen med sin Herre og mester.

Ingenting er umulig for Gud – i dag også

Bibelen er full av fortellinger om under. Gud griper inn i vanskelige situasjoner og viser sin makt og velde. Noen ganger bruker han naturen. Noen ganger sender han en engel. Da Jesus vandret på jord var det Gud selv i menneskelig skikkelse som viste seg for oss og kom oss til hjelp i vår dypeste nød. Noen ganger griper Gud også inn ved å hjelpe oss gjennom låste dører, eller ved å holde oss flytende ute på dypt vann.

Selv om jeg ikke har hørt så mange historier om mennesker som ved Guds hjelp går på vannet, tror jeg at Gud kan gjøre slikt, også i dag – om det er hans plan og vilje.

«For ingenting er umulig for Gud.» Luk 1,37

«Å, Herre Herre! Se, du er den som har skapt himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm. Ingen ting er for vanskelig for deg.» Jer 32,17

«Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.» Mark 9,23

Så skal vi, uavhengig av hvordan Jesus har tenkt å hjelp oss i våre problemer, få sette vår lit til ham i liv og død. For Han er sannelig Guds Sønn.

Da sa Peter til ham:
«Herre, er det deg, så
si at jeg skal komme
til deg på vannet.»
«Kom!» sa Jesus.
Matteus 14,28-29

Les flere artikler i temaet VANN