Det er litt spesielt at Johannes poengterer at dette, det underet som de andre apostlene slett ikke nevner, var det første tegnet Jesus gjorde i Galilea. Jeg tror Johannes med dette henleder en liten oppmerksomhet på det første underet av alle – skapelsen.

«Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet. Og disiplene hans trodde på ham.» Johannes 2,11

Artikkelen er del av serie med tema «VANN». Først utgitt i magasinet SKAPER mai 2022.

Det første underet Gud gjorde med jorden var uten tvil å skape den. Og det var ikke noe lite under heller. Kronen på verket var mennesket, til mann og kvinne – og ja faktisk et bryllup der Gud sammenføyde Adam og Eva i tidenes første ekteskap. For øvrig rører bryllupsteksten ved noe mer. Bibelen ikke bare begynner med et bryllup, men slutter også med et, bryllupet mellom Kristus og menigheten. Det er altså en viktig begivenhet vi her blir vitne til. Den peker tilbake til begynnelsen og frem mot avslutningen i det himmelske bryllup.

Gud skapte verden på seks dager. Og det er derfor heller ikke underlig at Bibelen poengerter at det var seks kar som ble fylt i dette første tegnet i Galilea. Vann ble gjort til vin og det var altså et skaperunder som fant sted. Vinen ble skapt i karene til glede for menneskene som var tilstede. Nå kunne en fristes til å tenke at dette sekstallet bare er tilfeldig. Det er det ikke. For det første er ingenting i Bibelen det. For det andre hadde det fort vært naturlig at tallet skulle vært syv – for å symbolisere fullkommenhetens tall – men Bibelen bruker altså sekstallet, som får oss til å tenke på de seks dagene for det første skapelsesunderet.

Så er det også interessant å se at det er flere likheter mellom Guds første under og Jesu første tegn i Galilea. Ikke minst er det likheter i menneskers evaluering av det Gud gjør. Det ble reagert på den gode vinen Jesus skapte. Mennesker i dag vil heller ikke så gjerne innse at det Gud gjorde fra begynnelsen – altså hele skaperverket – var overmåte godt (1 Mos 1,31) – i hvert fall ikke etter bare seks dager.

I stedet kommer de vitenskapelige tilnærmingene på banen. En god vin forklares naturligvis best gjennom lagring over lang tid. Det er egentlig innlysende at den vinen som var den beste, var lagret lenge. Problemet med en slik tankegang er ikke bare at den tar bort hele underdimensjonen. Den minimerer også behovet for en allmektig Gud, men det grunnleggende problemet er at den ikke er sann. Vinen ble jo skapt der og da, den dagen – trolig den beste vin smakt på denne jord.

Det er nesten som Jesu første tegn i Galilea vil si oss noe om skapelsen. Helt siden tidens morgen har nemlig mennesker forsøkt å bortforklare Guds undere, gjøre den allmektige Gud liten og byttet ut sannhet med løgn. I dette mønsteret ser vi også moderne evolusjonslære. Gjennom millioner av år skal Guds gode skaperverk ha utviklet seg uten noen nevneverdig inngripen fra det guddommelige. Men sannheten er at Gud gjorde sitt første under her på jord da han skapte himmel og jord, havet og alt som fyller dem på seks vanlige dager (2 Mos 20,11).

«Og disiplene hans trodde på ham.» Joh 2,11

Les flere artikler i temaet VANN