TRO – Hellig Ånd

Hvem er Den Hellige Ånd?

Gud presenterer seg i Bibelen som Faderen, Sønnen og Ånden. Tre i én. Sønnen kjenner vi som Jesus. Jesus ble menneske og hadde blant annet til oppgave å vise oss også hvem Faderen er (Matt 11:27, Kol 1:15). Den Hellige Ånd kan for mange virke som en litt mer diffus størrelse. Kanskje kan det også virke litt skummelt å skulle tro på en Ånd. Kanskje kunne det vært vel så enkelt å forholde seg til at Gud var i himlen og jeg er på jorden og så møtes vi sikkert en dag.

Det fine er at Gud hadde en enda bedre plan. Gud ønsker å være her på jorden sammen med oss, også etter at Jesus for opp til himmelen. Gud ønsker å hjelpe oss i utfordringene våre. Han ønsker å utruste oss til å være hans disipler. Han ønsker å spre sin kjærlighet gjennom oss. Sist men ikke minst ønsker han også å minne oss om Jesus og det han har gjort for oss. For å kunne gjøre alt dette sende Gud sin Ånd for å bo i hjertene til de som har tatt imot Jesus.

«Dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere». Jesus sa dette til disiplene sine før han for opp til himmelen. (Kristi himmelfartsdag) I pinsen feirer vi hendelsen som står beskrevet i kapittelet etter, (Apostlenes gjerninger 2) da Den Hellige Ånd kom over de 12 disiplene. Så er altså Ånden den tredje person i den ene treenige Gud. Han ønsker å fylle ditt liv. Han ønsker å være deg nær og være til hjelp og trøst. Og han øsker å lede deg i den fantastiske planen Gud har for akkurat livet ditt.

Vil du lukke ham inn? Vil du la ham lede? Vil du bruke tid til å lytte til hva han sier? Vil du lese Bibelen og la Den Hellige Ånd åpenbare Ordet? Vil du gå i tro på det Ånden åpenbarer for deg? I så fall får du et spennende liv med Gud!

«Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Apostlenes gjerninger 1:8

Sitat som skaper engasjement

Gud skapte i sin visdom fluen, men han glemte å fortelle oss hvorfor.~Nash Ogden