UNDRING2017-03-04T16:10:47+01:00

UNDRING SØKER VITEN SKAPER TRO GIR GLEDENGASJERER BIDRAG

Mennesker har alltid sett opp på kosmos, eller inn i mikrokosmos og undret seg over de store spørsmålene.

  • Hvor kommer vi fra?

  • Er det mening med livet?

  • Hva lever vi for? Hvem lever vi for?

  • Hva skjer når livet slik vi kjenner det tar slutt?

Religiøse har forsøkt å besvare slike spørsmål, og i dag har også vitenskapsfolk forsøkt å svare på slike spørsmål.

SKAPER tror hverken religiøse mennesker eller dyktige vitenskapsfolk har mulighet til å gi oss svarene vi søker. For SKAPER er det kun Skaperen som kan svare på dette og derfor ønsker vi å peke på hva Bibelens Gud forteller gjennom sin åpenbaring til de han skapte. Vi forstår at dersom man ikke vil gi Bibelen autoritet som Guds åpenbarte ord til mennesker så vil man ikke lytte til hva mennesker for flere tusen år siden skrev ned. Da er det bare feilbarlige mennesker med liten kunnskap sine ord og da vet vi bedre i dag.

Vårt vitnesbyrd er at den UNDRING som alle har, har vi funnet gode svar på i Bibelen og at den sannhet vi har funnet der blir bekreftet av all vår erfaring og fra vitenskapen. Bibelen forteller sannhet om hjertene våre som ingen kunne vite uten å kunne se inn i hjertene. Bibelen forteller om historien på forhånd og er den eneste bok i verden som er full av etterprøvbare profetiske, vitenskapelige og historiske skildringer som frem til vår tid er stadfestet igjen og igjen. Ingen bok i historien hverken religiøse eller sekulære er i nærheten av å forutsi historie, og vitenskap slik som Bibelen og ingen annen bok er forsøkt falsifisert mer og er blitt mer kritisk gjennomgått enn Bibelen. Det er med andre ord god grunn til å sette tillit til verdens mest leste og gjennomgåtte bok. Det er ikke uten grunn at den selv etter flere tusen år fortsatt gir svar i dag til millioner av menneskers UNDRING.

Les mer om andre ting som skaper UNDRING:

Sitat som skaper engasjement

Daglig forlater folk kirken og vender tilbake til Gud. ~Lenny Bruce

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top