Hvor kommer vi fra?2017-03-04T16:08:28+01:00

UNDRING – Hvor kommer vi fra?

Et populærvitenskapelig svar på dette spørsmålet vil være at vi er stjernestøv. Jorden og alt som finnes på den er et resultat av materie som har gått i bane rundt solen som igjen kommer fra støv og partikler fra andre stjerner. Alt kommer til sist fra et startpunkt der all energi var samlet i et bitte lite punkt som plutselig utvidet seg raskere enn lysets hastighet – populært kalt Big Bang. Slik tror mange at alt oppsto fra ingenting.

I motsetning til denne teorien står troen på at det finnes en Skaper. SKAPER er til for å peke på denne Skaperen. Vi tror han har skapt oss med viten og vilje. Vi mener at naturen viser at han eksisterer. Vi er overbevist om at han har åpenbart seg i Bibelen og ved å bli menneske i Jesus Kristus. Gud er vårt opphav. Han har skapt oss. Han definerer vår virkelighet.

Vær med å fundere på flere spørsmål rundt livets og universets opprinnelse nedenfor.

”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden”. Bibelens første setning har vist seg å være mye mer grunnleggende enn vi kunne ane og vitenskapelig helt korrekt. Noen tusen år senere ble mennesker enig med Gud. På 1800-tallet formulerte Herbert Spencer (1820-1903) tanken om at vår virkelighet består av 5 grunnleggende ting som må være på plass før vi i det hele tatt kan eksistere. Det er tid, handling, kraft, rom og materie. I begynnelsen ble tiden til, deretter ble en handling gjort, noen skapte, kraften som skapte var Gud, og Gud skapte himmelen, rommet, og materien, nemlig jorden.

Jorden er ifølge Bibelen skapt før alle andre ting i universet og tidsangivelser er alltid gitt med jorden som utgangspunkt og fra et jordisk perspektiv. Dette er viktig å forstå siden tid beviselig er relativ i forhold til plassering, og fysiske lover. Bibelen er tydelig på at mennesker har vært på jorden siden tidenes begynnelse og jordens grunnvoll ble lagt. Gitt Bibelens slektsledd vil Bibelen gi jorden en alder på ca. 6000 år. Dette stemmer godt overens med mange vitenskapelige observasjoner og målinger, og stemmer godt historisk ut fra språk, jordbruk, skrifter, sivilisasjoner osv.

Hvor gammelt er så universet? Kosmologiske antakelser legger her føringer for resultatet, men sannheten er at mennesker ikke vet det. Sett fra jordens tidsperspektiv er de objekter som fyller universet 4 dager yngre enn jorda. Skal vi ta utgangspunkt i Albert Einstein sine relativitetslover sammen med oppdagelsen av at universet utvider seg (Edvin Hubble), noe Bibelen omtaler i hvert fall 17 ganger, så åpner det opp muligheten for at tiden oppleves forskjellig andre steder i universet enn her på jorden. Med andre ord vil fysiske prosesser skje raskere eller mer langsomt andre steder i universet. Det kan muligens forklare hvordan universet kan ha beveget seg så mye og se så modent ut i løpet av jordens 6000 år lange historie.

“Imidlertid kan vi ikke lage en kosmologisk modell uten å blande det med ideologi” Large Scale Structure of Space-Time» av George Ellis og Stephen Hawking

Ingen som kjenner evolusjonsteorien vil i dag si at vi stammer fra apene. Hypotesen er at en «urcelle ble til en urmaker» Det betyr at hypotesen forutsetter at alt levende er i slekt med hverandre. Det inkluderer både planter og dyr og mennesket har derfor ingen særstilling i dette verdensbildet. Man mener at både aper og mennesker kommer fra en tidligere felles forfar som var en eller annen type primat. Dette blir ofte representert ved tegningen om livets tre. Et tre som stadig utvikler nye grener, men fra samme rot.

I motsetning til en hypotese der den grunnleggende antakelsen er at vi stammer fra felles biologisk opphav så er Bibelens vitnesbyrd at vi stammer fra en felles designer. Bibelen er veldig tydelig på at ting er skapt «hvert etter sitt slag» og bekrefter den usynlige barrière genetikere viser til når de beviser at de forskjellige slagene ikke har mulighet til å få felles avkom. Istedenfor tanken om et tre beskriver Bibelen en hage med trær som deler mye likt design og som forgrener seg og skaper underarter innen hvert slag, men som altså er adskilt fra hverandre fra skapelsen av.

Bibelen forteller at Gud skapte mennesker direkte og ikke via utvikling av dyr over millioner av år. Jesus bekrefter dette og Paulus (1.Kor.15. 45-49) bekrefter dette veldig tydelig når han sier at Adam ble skapt av jord slik Gud forteller i 1.Mos.2 Adam var jordisk altså historisk, og var et naturlig menneske. Han var ikke bare en åndelig sannhet, men «deretter [kommer] det åndelige» sier Paulus fordi Adam også er et bilde på Jesus. Jesus sier da også at Moses skrev om han. (Johannes 5.46-47)

I Jeremia 2.26-27 hører vi om hvordan «…konger og ledere, prester og profeter. De sier til treet: «Du er min far» og til steinen: «Du har født meg»». Det gjør folk nå 2500 år etterpå også, men det er altså motsatt av det Gud vitner om.

Mange forskere ønsker i dag å holde dette spørsmålet adskilt fra evolusjonsteorien, men det er ærlig talt uredelig. Dersom hypotesen om «urcelle til urmaker» skal fungere forutsetter det at den første urcelle oppstod i utgangspunktet og er derfor uløselig knyttet sammen med et helhetlig evolusjonistisk verdensbilde.

Grunnen til at man ikke ønsker dette spørsmålet tatt opp er at man ikke har noe svar på det. Alt vi kjenner av empirisk vitenskap viser oss at det ikke er mulig at livet oppstår av seg selv via det vi kaller kjemisk evolusjon, at livet blir skapt av livløse kjemikalier. Dette vet vitenskapsmenn, og noen, slik som Francis Crick (1916-2004 oppdageren av DNA) og Richard Dawkins har snakket om at kanskje livet kom til jorda fra verdensrommet (såkalt panspermia). Det er derimot innlysende at dette ikke på noen måte løser problemet med livets opprinnelse da dette svaret bare flytter problemet til en annen plass i universet der det er like uløselig og samtidig flytter det utenfor vitenskapens rekkevidde. Dette siste er selvfølgelig bekvemt da en kan slippe å forholde seg til at grunnlaget for sin livsanskuelse er en vitenskapelig umulighet.

«Livet er ikke basert på biokjemikalier. Du kan ha alle biokjemikalier du vil, og det vil ikke gi deg liv. Du kan ha alle aminosyrene du ønsker, du kan ha alle proteinene du ønsker, du kan tilsette RNA til suppen, du kan tilsette DNA i suppen, ja til og med membraner til suppen. Likevel vil de aldri monteres til en sammenhengende, riktig sammensatt celle, og selv om de kunne det ville man ikke vært i nærheten av å skape liv, fordi man ikke har introdusert informasjon inn i disse molekylene.»
Professor John C. Sanford

Livet på jorda er avhengig av materie, men livet er ikke materien. Man kan godt si at materien er en bærer av livet. Selve livet er basert på informasjon, en informasjon som skaper selvbevissthet, følelser, kommunikasjon, og reproduksjon. Som med all informasjon så kreves det intelligens. Denne intelligensen finnes ikke i livløse kjemikalier.

Bibelen forteller oss at en intelligens utenfor tid og rom skapte materien og regelrett blåste intelligens inn i den livløse materien og gav den det livet som for vitenskapen fortsatt er fullstendig gåtefullt.

Les mer om andre ting som skaper UNDRING:

Sitat som skaper engasjement

For ingen ting er umulig for Gud.~Lukas 1:37

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top