Hvorfor er vi her?2017-03-04T16:44:33+01:00

UNDRING – Hvorfor er vi her?

Når man vokser opp og ikke lider av alvorlige personlighetsforstyrrelser går det etter hvert opp for en at man selv ikke er sentrum i universet. Mennesker som lever som om de er det er til skade for sine medmennesker og miljøet. På tross av at de fleste skjønner dette har alle mennesker som er ærlig med seg selv kjent på «først meg selv og så meg selv og så min neste om det er til mitt eget beste».

Hvordan vi møter vår iboende egoisme og hvordan vi velger å leve våre liv vil avhenge av vårt syn på opprinnelsen. Evolusjonsteorien vil fremheve at «egoismen» er en naturlig selektert egenskap som fremmer overlevelse og dermed er god. Bibelen forteller at vi lever for en høyere mening enn kun egen lykke og reproduksjon. I denne kontekst vil «elske sin neste som seg selv» gi en annen mening enn som en god «allmennmenneskelig overlevelsesstrategi».

Vær med å fundere på flere spørsmål rundt livets og universets mening nedenfor.

«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Efeserbrevet 2:10

Stresser du med å finne meningen med livet? Det kan til tider være ganske forvirrende at det er så mange ulike syn på hva denne meningen er, eller om det i det hele tatt er en mening. Er livet rett og slett meningsløst? Er det opp til oss å gi det mening? Eller finnes det en objektiv mening med livet, uavhengig av om vi lever den ut eller ikke?

Spørsmålene om meningen med livet henger ikke i løse luften. Dersom verden og alt vi ser har blitt til tilfeldig gjennom endeløse tilfeldige mutasjoner følger det også naturlig at det ikke er noen objektiv mening med livet. Da blir det opp til oss selv å definere. Hvis derimot verden er skapt av en guddom er det naturlig også å tenke at denne guddommen skapte oss med et formål for øye.

Bibelen er en samlet fortelling nettopp om hvordan Gud skapte oss med et formål. Bibelen forteller blant annet at vi er skapt til Guds ære (Jesaja 43:7). Det kan kanskje virke litt nedtur å få beskjed om at man i utgangspunktet ikke er til bare for sin egen del. Likevel er det en stor frihet i å vite at det finnes et sentrum i universet utenfor seg selv. Gud finnes og han har en plan med ditt liv. Du er her ikke bare ved en tilfeldighet. Det finnes en som er større og sterkere enn deg og som har lagt gode gjerninger ferdige for at du skulle vandre i dem.

Det geniale er at Bibelens Gud er helt igjennom god. Han elsker deg og ønsker å leve i en relasjon til deg. Har du noen bedre mening med livet enn å leve det i kjærlig relasjon til den evig gode Skaperen?

«Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle.» Romerbrevet 5:12

Spørsmålet i overskriften kalles for «det ondes problem». Mer presist kan vi stille det slik: Hvis Gud er både allmektig og god, hvorfor er det da så mye vondt i verden? Svarene som har blitt gitt på dette klassiske spørsmålet er mange og lange. Mest av alt har det kanskje blitt fremholdt at det ikke finnes noe godt svar på det. Ofte blir det også henvist til at Gud en dag skal utrydde all ondskapen, når han skal dømme verden på den siste dag og det er sant, men hvorfor kom ondskapen inn fra starten.

Bibelen forteller hvordan synd og død kom inn i verden gjennom det første menneskets opprør mot Gud. Den forteller hvordan det derfor er menneskers ansvar at ondskapen herjer jorden. Det er vi som gjør det onde, mot Guds vilje. Samtidig er også Bibelen klar på at den allmektige Gud står bak både godt og ondt her i verden. Gud tillater alt som skjer. Ja Gud står bak alt som skjer. Ingenting er utenfor hans kontroll. Det motsatte ville egentlig vært katastrofalt. Litt enkelt sagt kan vi si at Gud tillater at vi på livets vandring også møter motbakker. Slik hjelper han oss å nå høyere mål. Gud har nemlig en plan og en målsetning med hele verdens gang. Han vil at mennesker skal få øynene opp for den store frelsesplanen han har satt ut i livet.

Gud vil bruke alt som skjer i denne verden til å drive oss til frelsen i Jesus. Provoserende og imponerende på en gang. Heldigvis skal jeg slippe å forstå dette fullt ut, men Guds ord sier tydelig at «alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.» (Romerbrevet 8:28) Da er det også godt å vite at livet her på jord er som et vindpust i forhold til evigheten i Guds paradis. Mellom alle livets erfaringer, uforståelige katastrofer og tragiske hendelser ligger Guds evige siktemål for oss og venter. Paulus har tatt dette inn over seg og sier i Filipperbrevet 1:21: «For: for meg er det å leve Kristus, og å dø en vinning.»

«All makt i denne sal». Slik lyder omtalen av det norske stortingets rolle i det demokratiske maktfordelingsprinsippet mellom domstolene, regjeringen og stortinget. Men ligger virkelig all makt i stortingssalen. Eller dersom vi går til FN bygningen i New York der de fleste av verdens land møtes for å vedta resolusjoner og paragrafer? Er det her makten i verden ligger?

Den kjente tegneseriefiguren Tommy i «Tommy og Tiger’n» tenkte enda litt mer personlig. Han sto med vannkannen over blomstene og struttet begeistret av viktighet mens han la ut for blomstene om hvordan de nå helt og holdent var overgitt i hans makt. Om ikke han ga dem vann ville de dø: «Deres liv er i mine hender», «Om ikke JEG gir vann vil dere DØ». Sekunder etter strømmet regnet ned og en slukøret Tommy måtte innse at han ikke var helt alene om å bestemme blomstenes skjebne.

På mange måter har vi en tendens til å havne i selskap med Tommy. Vi vil ha all makt i denne sal, enten det gjelder styring av landet eller oss selv. Bibelens budskap er at Gud har all makt. Han er både lovgivende, utøvende og dømmende instans. Slik er det selvsagt fordi Gud også er Skaperen. Den som har skapt har alle rettigheter og også all makt. Men Bibelen forteller oss ikke bare at Gud er allmektig. Den forteller oss også at han ønsker å bruke sin makt til å frelse oss. Det kan bare Gud gjøre. Men han tvinger seg ikke på. Gud inviterer deg! Vil du gå glipp av å bli kjent med din allmektige skaper?

«Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.» Joh.Åp. 1;8

Les mer om andre ting som skaper UNDRING:

Sitat som skaper engasjement

Det kan lyde fremmed, men vitenskapen vil for alltid stå i milliongjeld til Bibelske literalister.~Stephen Snobelen

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top