Det finnes flere millioner dyrearter i verden i dag. I Bibelen står det at Noah fikk beskjed av Gud om å ta et par av hvert slag med seg på arken. Av de rene dyrene, som trolig ikke var så mange slag, skulle han ta 7 par av hver slag. Når vi tenker på mengden dyrearter er det vanskelig å se for seg at det skulle bli plass til alle i ett enkelt fartøy. Men hvor mange var det egentlig som skulle med? Hvor store var de? Var dinosaurene også med? Og hvor god plass var det egentlig i arken?

La oss ta det siste først.

Arken var ifølge 1Mos 6:15, 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høy. En alen er avstanden mellom albue og fingerspiss. I Midtøsten i oldtiden var det forskjellige standarder for hvor lang en alen var, fra rundt 45 cm til 52 cm lang.[i] Mange kristne forfattere som har skrevet om temaet har tatt utgangspunkt i en kort alen for å vise at de ikke tøyer strikken for hvor stor arken var. Mats Molèn bruker i sin bok målene 137 x 22,9 x 13,7 meter for lengde, bredde og høyde på arken.[ii] Dette gir arken et volum på ca. 43 000 kubikkmeter.

Så til spørsmålet om hvor mange dyr det måtte være plass til. Da Gud skapte dyrene skapte han dem «hvert etter sitt slag», ikke hver etter sin art. Det er et betydelig mindre antall «slag» enn arter. De skapte slagene har nemlig utviklet seg innenfor sitt slag og blitt til forskjellige arter. For eksempel er løver og tigre forskjellige arter, men likevel i familie. De kan fortsatt få unger sammen og tilhører samme slag. Antakelig var de også på Noahs tid en del av det samme slag av kattedyr, og har senere utviklet seg til å bli forskjellige arter. Dette er ikke en type evolusjon hvor noe nytt blir til, men bare variasjon innenfor den informasjonsmengden som DNA-et allerede har i seg. Noah fikk altså beskjed om å ta 2 av hver slag, ikke to av hver art.

I tillegg vet vi at mange «slag» lever i vann, og hadde følgelig ikke noe behov for å være på arken. Mange insekter kan også ha overlevd utenfor arken. Disse hadde heller ikke Gud gitt påbud om å ta med, siden de ikke er blant den som har «pust av livsånde i nesen»[iii], Insekter puster nemlig ikke med lunger, men absorberer oksygen gjennom huden. Molèn anslår at det maksimale antall dyr som måtte få plass i arken var 28 725, medregnet dinosaurer. Disse kunne bodd med god plass i arken, og ville bare ha brukt 39 % av arkens volum. Det gir god plass til mat og andre ting.

Men var ikke dinosaurene veldig store da? Noen var store, men de fleste dinosaurer var faktisk ganske små, og gjennomsnittsstørrelsen til dinosaurene var som en sau. Noah trengte heller ikke å ta med de eldste og største eksemplarene. Tvert imot gir det god mening at unge og mindre eksemplarer ble med på arken. De kunne da formere seg og føre livet videre på jorden etter flommen.

John Woodmorappe har i en omfattende studie av Noahs ark tatt utgangspunkt i at arkens volum var 43.500 m3. Dette tilsvarer 522 godsvogner som hver kan frakte 240 sauer. Han kommer frem til at gjennomsnittsstørrelsen på dyrene som trengte å være med i arken var omtrent på størrelse med en rotte. Woodmorappe beregner at dyrene bare ville opptatt 46,8 % av arkens totale volum, og er dermed ikke langt unna Molèns anslag.[iv]

Noah fikk også beskjed om å ta med seg mat om bord, både til seg selv og dyrene. Selv om vi altså ut fra dette kan anta at dyrene spiste noe underveis er det samtidig grunn til å tro at noen dyr kan ha gått i dvale eller på annen måte gått inn i et rolig modus, slik det noen ganger skjer i dyreverden om store katastrofer inntreffer.

Oppsummerende kan vi altså si at plassmangel ikke trenger å ha vært noe problem så lenge vi leser nøye nok hva Bibelen faktisk beretter.

 

Artikkelen er et bearbeidet utdrag av boken «Skapelse og/eller evolusjon – Hva sier Bibelen» Hermon 2014

Forfattere: Andreas Årikstad, Jogeir Lianes, Samuel Årikstad

 

[i] Det er også godt mulig at folkene på Noahs tid var større enn vi er i dag, og at Noahs alen derfor var større.

[ii] Molén 2000: 263

[iii] Se 1Mos 7:22

[iv] Woodmorappe 2003: 15