UNDRING SØKER VITEN SKAPER TRO GIR GLEDENGASJERER BIDRAG

Vitenskap er søken etter sannhet. Vi mennesker har en iboende trang etter å vite; Hvem? Hva? Hvorfor? Hvordan? Helt fra vi er små barn stiller vi spørsmål om ting rundt oss. I ungdommen kommer de mer eksistensielle spørsmålene som; Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor skal vi? Som voksne kan vi undre oss over livets mirakler som kreativitet, kjærlighet og et nyfødt barn. Vitenskapens søken etter sannhet vil aldri ta slutt. Desto mer vi finner ut, desto mer finner vi ut hva vi ikke vet. Men hva er så sannhet? Og vil vitenskapen kunne finne all sannhet? Nei, vitenskapen vil være begrenset, men den søker sannheten innenfor gitte rammer.

  • Arkeologien søker sannheten om menneskehetens fortid.

  • Geologien søker sannheten om jordens fortid og nåtid.

  • Astronomi søker sannheten om universets opprinnelse og utvikling.

  • Biologien søker sannheten om livet.

Disse hører alle til innenfor naturvitenskapen. Naturvitenskapen har gitt oss kunnskap om det vi kan ta og føle på i dag som kjennskap til vårt DNA, kunnskap om andre planeter og evne til å hente ut olje og gass. Men naturvitenskapen forsøker også å finne ut spørsmål om fortiden. Hvordan oppstod livet? Hvor gammelt er universet? Hvordan ble månen dannet?

Å finne sannheten om disse spørsmålene er veldig likt en etterforskers søken etter sannheten om en kriminell handling. Basert på de funn som blir gjort i dag, bevis, må man danne seg et bilde av hva som kan ha skjedd. En rettssak vil avgjøre om de fremlagte bevisene og teoriene om hendelsen er overbevisende nok til  å felle dom over den mistenkte.

I naturvitenskapens rettsak mot livets opprinnelse er den «hovedmistenkte» blant dagens vitenskapsmenn evolusjonsteorien. Vi i SKAPER mener bevisene og teoriene om hendelsene ikke peker mot evolusjonsteorien og at den ikke er «skyldig». SKAPER mener bevisene i langt større grad peker på Bibelens Gud som «skyldig» i å ha skapt livet slik det står i Bibelen. Og det legger vi frem bevis for på nettsiden vår.

Så vil det være opp til deg som en del av rettsakens «jury» å vurdere hvilken teori bevisene støtter.

Les mer og søk etter det som skaper VITEN:

Sitat som skaper engasjement

Du skal ikke klandre Gud for at han skapte tigeren, men takke ham for at han ikke ga den vinger.~Etiopisk ordtak