VITEN – Arkeologi

Hva er arkeologi? Hva kan det si om menneskenes opprinnelse og utvikling? Hva er sannhet og hva er antagelser?

Arkeologi, vitenskapen som studerer eldre tiders kulturforhold basert spesielt på  materiell kultur, men også naturvitenskapelige kilder. Arkeologien søker å forstå menneskenes levekår gjennom tidene, deres tilpasning til skiftende naturforhold, deres arbeid, samfunnsliv, kunst og religion. (Store Norske Leksikon)

Dette og mye mer ønsker SKAPER å gi svar på. Følg med!

Les mer og søk etter det som skaper VITEN:

Farlig tankegods

Noen milliarder fra eller til

En klar bekjennelse

Hva er ondskap?

Ja takk begge deler?

Mordforsøket på Guds karakter

Sitat som skaper engasjement

Har noen gitt beviser for at Gud ikke eksisterer? Ikke i nærheten engang.~David Berlinski (agnostiker)