VITEN – Astronomi

Hva er Astronomi? Hva kan det si om universets opprinnelse og utvikling? Hva er sannhet og hva er antagelser?

Astronomi, vitenskapen om himmellegemene og verdensrommet. (Store Norske Leksikon)

De fleste av dagens astronomer vil si at universet oppstod ved Big Bang rundt 13 700 000 000 år siden. De mener jorden ble dannet for 4 500 000 000 år siden. De mener vi mennesker i realiteten består av stjernestøv. Bibelen sier Adam ble skapt i begynnelsen og at Gud skapte mennesket. Kan vi ta astronomenes ord som sannhet? Er det virkelig en vitenskap som kan fastslå hvordan universet oppstod? Vi i SKAPER mener Bibelen klart peker mot en ung jord og en ung skapelse der jorden ble skapt på dag én for ca 600o år siden og mennesket ble skapt på den sjette dagen.

«For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han.» (2. Moseok 20:11)

Dersom jorden ble skapt for ca 6000 år siden, hvordan forklarer vi at det finnes stjerner millioner av lysår borte? Hvordan forklarer vi alle de geologiske formasjonene? Når ble månen skapt? Tar virkelig så mange vitenskapsmenn feil om universets opprinnelse og utvikling?

Dette og mye til ønsker SKAPER å gi informasjon om. Følg med!

Les mer og søk etter det som skaper VITEN:

Sitat som skaper engasjement

For ingen ting er umulig for Gud.~Lukas 1:37