VITEN – Biologi

Hva er Biologi? Hva kan det si om livets opprinnelse og utvikling? Hva er sannhet og hva er antagelser?

Biologi, læren om den levende natur. (Store Norske Leksikon)

De fleste av dagens biologer vil si at livet oppstod ved for rundt 4 000 000 000 år siden. De mener det må ha vært en urcelle – den første cellen som kunne kopiere seg selv. I realiteten er altså din urmakers ultimate forfar en urcelle. Kan vi ta biologenes ord som sannhet? Er biologien virkelig i stand til å fastslå hvordan livet oppstod? Vi i SKAPER mener Bibelen klart avviser evolusjonsteoriens prinsipp om «urcelle til urmaker». Bibelen sier at Gud skapte dyrene og plantene hvert etter sitt slag. Bibelen sier plantene, dyrene og menneskene ble skapt på dag tre, fem og seks i skapelsen for ca 600o år siden.

«Og det ble slik.» (1. Moseok 1:30)

Dersom livet ble skapt for ca 6000 år siden, hvordan forklarer vi fossilene? Hvordan forklarer vi påstanden om at verdens eldste organisme er over 10 000 år gammel? Hva med dinosaurene? Tar virkelig så mange vitenskapsmenn feil om livets opprinnelse og utvikling?

Dette og mye til ønsker SKAPER å gi informasjon om. Følg med!

Les mer og søk etter det som skaper VITEN:

Sitat som skaper engasjement

Finnes det noe i vitenskapen eller dens filosofi som rettferdiggjør kravet om at religiøs tro er irrasjonelt? Ikke omtrentlig i nærheten engang.~David Berlinski (agnostiker)Source: www.skaper.no/undring