VITEN – Geologi

Hva er Geologi? Hva kan det si om jordens opprinnelse og utvikling? Hva er sannhet og hva er antagelser?

Geologi, læren om jordens oppbygning og historie. Geologien bygger på aktualitetsprinsippet som sier at nåtiden er nøkkelen til fortiden. For å forstå hvordan jordens utvikling har foregått, må man studere de krefter og prosesser som virker nå og som former jorden, både på overflaten og i dypet. (Store Norske Leksikon)

Er aktualitetsprinsippet et bra utgangspunkt for studier av jordens historie? Er nåtiden nøkkelen til fortiden? Er virkelig de prosesser vi ser i dagens geologi de samme som har regjert på jorden siden jordens opprinnelse? Hva sier Bibelen?

«Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster.  Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.» (2. Peter 3:3-4)

Dersom jorden ble skapt for ca 6000 år siden og Noahs flom var en virkelig og verdensomspennende hendelse, vil nåtiden absolutt ikke være nøkkelen til fortiden. Utgangspunktet om man tar Bibelens skapelsesberetning på alvor blir derfor helt annerledes enn det geologien i dag bygger sin vitenskap på. Hva vil det da ha å si for forskningens resultater og antagelser om fortiden? Hvilke konklusjoner vil bli annerledes?

Dette og mye til ønsker SKAPER å gi informasjon om. Følg med!

Les mer og søk etter det som skaper VITEN:

Sitat som skaper engasjement

Det er galskap å forvente av dem å skulle tro at en gud som skapte ved å bruke død forventer av mennesker å tro at de trenger å bli reddet fra nettopp den samme død.~Jane V. Canada